(Pozn: Žádost s přiloženou technickou dokumentací umožňuje její rychlejší zpracování)
Po odeslání kontaktního formuláře budou Vaše osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu použity za účelem vyřízení Vašeho požadavku a vyhodnocování a vedení evidence požadavků společností Wienerberger s.r.o. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.
Zadavatel
Další doplňky
Okrajové tašky
Protisněhové zábrany
Plánuji

Pokud máte zájem o variantní výpočet pro více druhů střešní krytiny - uveďte specifikaci poptávaných názvů dalších typů krytiny od Poznámky.

Nabídku zaslat na adresu
Připojit soubor

Doporučujeme vkládaný projekt zkomprimovat do archivu ZIP, či RAR.
Tyto podklady zašlete pomocí formuláře - viz výše nebo poštou, e-mailem, či faxem na níže uvedené kontakty
Zákaznický servis, tel. 844 185 185
e-mail: zakaznicky.servis@tondach.cz

Nutné podklady pro výpočet střešní krytiny:
1. Kompletně okótovaný půdorys střechy (popř. krovu) se všemi sklony střešních ploch (v měřítku 1:50 nebo 1:100) a skladbou střechy.
2. Označení všech dalších konstrukcí, které se střechou přímo souvisí (střešní nástavby, střešní okna, prostupy, atd.)
3. Další výkresy, které nám v případě potřeby pomohou (např. řezy, pohledy, atd.)
4. Vyplněný tento formulář