Realizační firma
Objekt
Přihlašuji do kategorie *


Fotodokumentace (přiložte 3 - 5 fotografií ve vysoké kvalitě, doporučený formát obrázků: jpg/bmp/png)

Fotografie by měly ukazovat dotyčný objekt z různých pohledů a s několika charakteristickými detaily (u realizací týkajících se rekonstrukcí prosím zašlete fotografii před a po rekonstrukci).