Záruční list si přeji zaslat *

Vlastník nemovitosti
Adresa nemovitosti (místa položení střešní krytiny)
Korespondenční adresa (je-li rozdílná od adresy nemovitosti)


Pro případné reklamační řízení si nezapomeňte přiložit k registraci tyto doklady ( náležitosti k uplatnění reklamace ): kopie faktury nebo dodacího listu vystaveného prodávajícím *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem záručního listu TONDACH ČR pro záruku TONDACH all inclusive platného v době pokládky, zejména s rozsahem a podmínkami pro uplatnění záruky.
Po odeslání kontaktního formuláře budou Vaše osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu použity za účelem vyřízení Vašeho požadavku a vyhodnocování a vedení evidence požadavků společností Wienerberger s.r.o. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.